Sofa da ICT- D07

Giá gốc 9,600,000₫ Giá bán 12,000,000₫

2,400,000₫

Chất liệu da công nghiệp, hàng Việt Nam sản xuất
Kích thước
Màu sắc

Số lượng

Chất liệu da công nghiệp, hàng Việt Nam sản xuất

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM